תמונות

מחכה לשחזור הקרב עם אבאקומובה. שפוטאקובה (gettyimages)