תמונות

אליהו, תוספת כח (אלן שיבר). צפו בקריאת המגילה ובבלאט מדבר