תמונות

סיים את הקדנציה בטעם רע. עמר (לירן דורף, דאבל פס)