תמונות

יוצא למשחק קשה בטבריה. אורן ניסים (אלן שיבר)