תמונות

פינות קריאה, פינת קריאה באזור לא מנוצל, עיצוב ריקי קרקואר