תמונות

רואלנד. שוחח עם ג'נינג לאחר ההעפלה (עודד קרני)