תמונות

בקלן הוא נהנה מהחיים. או התעצל, תבחרו (gettyimages)