תמונות

איפה מערכות הבטיחות שהבטיחו לנו? צילום: מתוך חי בלילה