תמונות

כרטיסי ברכה, אינגריד ויימן, ברכה ב-15 שקלים ו-4 ב-50 שקלים. צילום צילום: עדית הלוי