תמונות

אלישע לוי ורן גולדינג. &"חמד לא פנה אליי&" (עמית מצפה)