תמונות

לצבוע לפסח טמבור קיר גיר, צילום קונסטנטין צילום: קונסטנטין