תמונות

חטיב. יהיה סיכום לפני הבוררות? (אריאל נובק)