תמונות

דגני ועבדורחימי. "אין מתוק מזה" (אלן שיבר)