תמונות

בלונדון הוא חגג, התמונה תחזור גם במוסקבה? מריט (gettyimages)