תמונות

ברזים 01, ברז בעיצובו של פיליפ סטארק ל- AXOR, צילום: הנס גרואה-נוטלי