תמונות

הרופאים והאוצר חתמו על הסכם צילום: ששון תירם