תמונות

אין אצלו ירידות מתח. מזרחי (צילום: אלן שיבר)