תמונות

פסח, חיים כהן - צוואר טלה צילום: בני גם זו לטובה