תמונות

רוג´ר פאוול. פרנקפורט הובסה בבית (אמיר לוי)