תמונות

כתבת במחנה על רכב קרבי צילום: ספיר ברונזברג