תמונות

חשד לניסיון רצח בירושלים צילום: עוזי פרלמוטר תעוד מבצעי מד"א