תמונות

"אייל גולן מתייחס לבוגרי התכנית כמו ילדים שלו"