תמונות

מג'יקל מיסטרי טור, ג'ון לנון בהיכל צילום: ענבל מור