תמונות

דימיטאר טלקיסקי ואלין טופוזאקוב. לועסים ומנגבים (דרור עינב)