תמונות

עידו קרוננברג מתכונן לגמר צילום: רועי מדלי ורועי נדלר