תמונות

מארקיניוס וטיאגו עולים לנגיחה. תאומי המגדל... (gettyimages)