תמונות

די מריה, יחמיץ גם את המשחק הקרוב (GETTYIMAGES)