תמונות

הביא איתו נדוניה מאברטון. מויס (gettyimages)