תמונות

פעילים ממטה המאבק להסגרת דורסיה של לי זיתוני צילום: מטה המאבק להסגרת דורסי לי זיתוני