תמונות

יידוי אבנים ברתמים, ברכב אישה ושלושה ילדים צילום: בועז רוטשילד