תמונות

עדיין לא קבע את מיקום הרדיוס. טביב (אלן שיבר)