תמונות

נציגי אופ&"א במהלך הסיור. פרצלינה: &"כרגע האווירה חיובית&" (ליאור