תמונות

איידור גודיונסן, עדיין מאמין (gettyimages)