תמונות

שרן ייני ויובל שפונגין באימון. יפתחו גם נגד באר שבע (אור שפונדר)