תמונות

הפציעה תעצור את הכושר הנהדר שלו? אצילי (אלן שיבר)