תמונות

זירת ניסיון רצח , נשר, חיפה צילום: JSUA, 2