תמונות

גדיר, מימון ובוקולי חוגגים עם משומר שעל הדשא. גם אלישע מרוצה (שי ל