תמונות

זלמנסון עולה לסל. לא בא לידי ביטוי (אודליה מטרי)