תמונות

תמיר בן עמי מרחיק, עומר רפס מביט (משה חרמון)