תמונות

גילי אמיר, האיגוד לא יכול לשאת באחריות הבטחונית (עמית שיסל, איגוד