תמונות

חיים אתגר -מסיבה לכבוד חזוס לוז צילום: אלעד דיין