תמונות

השרה גילה גמליאל ומשלחת דיפלומטית מרומניה צילום: לשכת השרה גמליאל, מותרת בשימוש