תמונות

מכות אורבניות, מחסומים בדרך, ג צילום: קליה מור