תמונות

מחפש עוד קשר. אלישע לוי (ברני ארדוב, וואלה!)