תמונות

חנוך הישרדות - אירוע אבארט צילום: אלעד דיין