תמונות

תמונות מפשיטת צה"ל על ספינת הנשק צילום: דו"צ