תמונות

אגייאר וגאידמק. יגיעו לסיכום על מכירת בית"ר?