תמונות

השער העצמי שלו לא שינה יותר מדי. סבאלטה (gettyimages)