תמונות

מחיר התפרעות האוהדים. עונש לא קל לבית"ר (אלן שיבר)