תמונות

דורין סגול ובנה טוהר בכניסה לבית הספר צילום: תומר ושחר צלמים